готови проекти на къщи и цена на построена къща
търсене на къща в готови проекти
какво е различното от други сайтове за готови проекти
преди да изберете проект
необходими документи за построяване на къща
съдържание на готовите проекти
какво още е необходимо за получаване на разрешение за строеж на къща
цени и начини на плащане за готов проект
промени в проектите
други услуги по проектиране и благоустройство
колко ще струва строителството на дадена къща
ще построим къща по избрания проект на твърда цена
контакти
 

 

готови проекти на български готови проекти на английски готови проекти на английски
ПРОЕКТ 01_2F_FR
 
   
 

 

Разгъната застроена площ
149 м2

Цена за готов проект
2,300 лв.

Строителна стойност
от 115,950 лв.

разгледай подробно

 
 
 
ПРОЕКТ 01_2F_2SR
 
   
 

 

Разгъната застроена площ
149 м2

Цена за готов проект
2,600 лв.

Строителна стойност
от 124,950 лв.

разгледай подробно

 
 
 
 

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ! Частичното или пълно копиране на материалите в сайта е забранено, освен за тези от категорията „безплатни проекти”. Публикуването, тиражирането, преотстъпването и препродаването им е забранено! - ePlans.eu - готови проекти за къщи и цена за готова къща