готови проекти на къщи и цена на построена къща
търсене на къща в готови проекти
какво е различното от други сайтове за готови проекти
преди да изберете проект
необходими документи за построяване на къща
съдържание на готовите проекти
какво още е необходимо за получаване на разрешение за строеж на къща
цени и начини на плащане за готов проект
промени в проектите
други услуги по проектиране и благоустройство
колко ще струва строителството на дадена къща
ще построим къща по избрания проект на твърда цена
контакти
 

 

готови проекти на български готови проекти на английски готови проекти на английски
ПРОЕКТ I_04
 
   
 

 

Разгъната застроена площ
150 м2

Цена за готов проект
2,160 лв.

Строителна стойност
от 0 лв.

разгледай подробно

 
 
 
ПРОЕКТ I_03
 
   
 

 

Разгъната застроена площ
170 м2

Цена за готов проект
2,450 лв.

Строителна стойност
от 0 лв.

разгледай подробно

 
 
 
ПРОЕКТ I_02
 
   
 

 

Разгъната застроена площ
258 м2

Цена за готов проект
3,689 лв.

Строителна стойност
от 0 лв.

разгледай подробно

 
 
 
 

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ! Частичното или пълно копиране на материалите в сайта е забранено, освен за тези от категорията „безплатни проекти”. Публикуването, тиражирането, преотстъпването и препродаването им е забранено! - ePlans.eu - готови проекти за къщи и цена за готова къща