готови проекти на къщи и цена на построена къща
търсене на къща в готови проекти
какво е различното от други сайтове за готови проекти
преди да изберете проект
необходими документи за построяване на къща
съдържание на готовите проекти
какво още е необходимо за получаване на разрешение за строеж на къща
цени и начини на плащане за готов проект
промени в проектите
други услуги по проектиране и благоустройство
колко ще струва строителството на дадена къща
ще построим къща по избрания проект на твърда цена
контакти
 

 

готови проекти на български готови проекти на английски готови проекти на английски
ПРОЕКТ 04_1F_1SR
 
   
 

 

Разгъната застроена площ
44 м2

Цена за готов проект
1,200 лв.

Строителна стойност
от 42,550 лв.

разгледай подробно

 
 
 
ПРОЕКТ 04_1F_2SR2
 
   
 

 

Разгъната застроена площ
44 м2

Цена за готов проект
1,100 лв.

Строителна стойност
от 40,950 лв.

разгледай подробно

 
 
 
ПРОЕКТ 04_1F_FR
 
   
 

 

Разгъната застроена площ
44 м2

Цена за готов проект
1,050 лв.

Строителна стойност
от 36,950 лв.

разгледай подробно

 
 
 
ПРОЕКТ 04_1F_2SR1
 
   
 

 

Разгъната застроена площ
44 м2

Цена за готов проект
1,100 лв.

Строителна стойност
от 40,950 лв.

разгледай подробно

 
 
 
 

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ! Частичното или пълно копиране на материалите в сайта е забранено, освен за тези от категорията „безплатни проекти”. Публикуването, тиражирането, преотстъпването и препродаването им е забранено! - ePlans.eu - готови проекти за къщи и цена за готова къща