готови проекти на къщи и цена на построена къща
търсене на къща в готови проекти
какво е различното от други сайтове за готови проекти
преди да изберете проект
необходими документи за построяване на къща
съдържание на готовите проекти
какво още е необходимо за получаване на разрешение за строеж на къща
цени и начини на плащане за готов проект
промени в проектите
други услуги по проектиране и благоустройство
колко ще струва строителството на дадена къща
ще построим къща по избрания проект на твърда цена
контакти
 

 

готови проекти на български готови проекти на английски готови проекти на английски
ПРОЕКТ I_01
 
             
   

     

 
 

Разгъната застроена площ

   199 м2

Цена за готов проект

     2,850 лв.

Строителна стойност до ключ

   от 124,950 лв.

   
             
   

Традиционна българска архитектура. Оптимална организация на пространството. Максимална жилищна площ организирана в дадения обем. Удобни функционални връзки между различните жилищни и сервизни помещения. Гараж. Складови площи. Котелно. Тераси с възможност за увеличаване на площта им. Възможност за открито огнище (пещ) в обхвата на покритата веранда. Покрита веранда. Възможност за замяна на верандата с пергола. Възможност за използване на разнообразни интериорни и екстериорни материали в зависимост от желанията на клиента.

   
         

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ! Частичното или пълно копиране на материалите в сайта е забранено, освен за тези от категорията „безплатни проекти”. Публикуването, тиражирането, преотстъпването и препродаването им е забранено! - ePlans.eu - готови проекти за къщи и цена за готова къща