готови проекти на къщи и цена на построена къща
търсене на къща в готови проекти
какво е различното от други сайтове за готови проекти
преди да изберете проект
необходими документи за построяване на къща
съдържание на готовите проекти
какво още е необходимо за получаване на разрешение за строеж на къща
цени и начини на плащане за готов проект
промени в проектите
други услуги по проектиране и благоустройство
колко ще струва строителството на дадена къща
ще построим къща по избрания проект на твърда цена
контакти
 

 

готови проекти на български готови проекти на английски готови проекти на английски
ПРОЕКТ 01_2F_FR
 
             
   

     

 
 

Разгъната застроена площ

   149 м2

Цена за готов проект

     2,300 лв.

Строителна стойност до ключ

   от 115,950 лв.

   
             
   

Модулна мултифункционална еднофамилна къща. Може да направите собствено разпределение – както на броя, така и на местоположението на помещенията. Възможни преустройства – промяна на разпределенията в процеса на експлоатацията. Възможност за разнообразни фасади при едно и също разпределение. Заради симетричността на модула е подходяща за всякакви изложения, т.е. приложима е за всякакви парцели. Не е необходима преработка за да се съобразят географските посоки и изложения на конкретния парцел. Кратки срокове на изпълнение. Може да се изпълни като едноетажна (проект 01_1F_2SR и проект 01_1F_FR) и след време да се надстрои 2-ри етаж. Може да се изпълни със скатен покрив (проект 01_2F_2SR) Осигурено място за камина (опция). Възможност за изпълнение като ниско енергийна (пасивна къща) – Energy Efficient Design. Възможност за използване на разнообразни интериорни и екстериорни материали в зависимост от желанията на клиента. Приложими са разнообразни конструктивни системи (стоманобетонови, метални, дървени и смесени) в зависимост от желанията на клиента.

   
         

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ! Частичното или пълно копиране на материалите в сайта е забранено, освен за тези от категорията „безплатни проекти”. Публикуването, тиражирането, преотстъпването и препродаването им е забранено! - ePlans.eu - готови проекти за къщи и цена за готова къща