ready-made house plans
търсене на къща в готови проекти
какво е различното от други сайтове за готови проекти
преди да изберете проект
необходими документи за построяване на къща
съдържание на готовите проекти
какво още е необходимо за получаване на разрешение за строеж на къща
цени и начини на плащане за готов проект
промени в проектите
други услуги по проектиране и благоустройство
колко ще струва строителството на дадена къща
ще построим къща по избрания проект на твърда цена
контакти
 

 

готови проекти на английски
HOUSE PLAN 04_2F_2SR
 
   
 

 

Total area
96 м2

Price for house plan
949 €

Fully constructed house
starting at 43,112 €

see details

 
 
 
HOUSE PLAN 02_2F_2SR
 
   
 

 

Total area
85 м2

Price for house plan
842 €

Fully constructed house
starting at 39,770 €

see details

 
 
 
HOUSE PLAN 01_1F_FR
 
   
 

 

Total area
95 м2

Price for house plan
765 €

Fully constructed house
starting at 40,791 €

see details

 
 
 
HOUSE PLAN 01_1F_2SR
 
   
 

 

Total area
95 м2

Price for house plan
816 €

Fully constructed house
starting at 42,832 €

see details

 
 
 
 

ALL RIGHTS RESERVED! Partial or full copying of materials from this site is prohibited except for those in category 'free house plans'. Publication, replication, borrowing and resale are prohibited! - ePlans.eu - ready-made house plan projects