ready-made house plans
търсене на къща в готови проекти
какво е различното от други сайтове за готови проекти
преди да изберете проект
необходими документи за построяване на къща
съдържание на готовите проекти
какво още е необходимо за получаване на разрешение за строеж на къща
цени и начини на плащане за готов проект
промени в проектите
други услуги по проектиране и благоустройство
колко ще струва строителството на дадена къща
ще построим къща по избрания проект на твърда цена
контакти
 

 

готови проекти на английски
HOUSE PLAN 01_2F_FR
 
   
 

 

Total area
149 м2

Price for house plan
1,173 €

Fully constructed house
starting at 59,158 €

see details

 
 
 
HOUSE PLAN 01_2F_2SR
 
   
 

 

Total area
149 м2

Price for house plan
1,327 €

Fully constructed house
starting at 63,750 €

see details

 
 
 
 

ALL RIGHTS RESERVED! Partial or full copying of materials from this site is prohibited except for those in category 'free house plans'. Publication, replication, borrowing and resale are prohibited! - ePlans.eu - ready-made house plan projects