ready-made house plans
търсене на къща в готови проекти
какво е различното от други сайтове за готови проекти
преди да изберете проект
необходими документи за построяване на къща
съдържание на готовите проекти
какво още е необходимо за получаване на разрешение за строеж на къща
цени и начини на плащане за готов проект
промени в проектите
други услуги по проектиране и благоустройство
колко ще струва строителството на дадена къща
ще построим къща по избрания проект на твърда цена
контакти
 

 

готови проекти на английски
HOUSE PLAN I_04
 
   
 

 

Total area
150 м2

Price for house plan
1,102 €

Fully constructed house
starting at 0 €

see details

 
 
 
HOUSE PLAN I_03
 
   
 

 

Total area
170 м2

Price for house plan
1,250 €

Fully constructed house
starting at 0 €

see details

 
 
 
HOUSE PLAN I_02
 
   
 

 

Total area
258 м2

Price for house plan
1,882 €

Fully constructed house
starting at 0 €

see details

 
 
 
 

ALL RIGHTS RESERVED! Partial or full copying of materials from this site is prohibited except for those in category 'free house plans'. Publication, replication, borrowing and resale are prohibited! - ePlans.eu - ready-made house plan projects